^Wróć do góry

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim

 

Powołanie rodziło się we mnie, w mojej rodzinie i w tworzącej się młodej wspólnocie parafialnej. Patrzyłem na duszpasterzy. Widziałem ich postawę otwartości, radości i pobożności. Zacząłem pytać Boga: „Czy chcesz, żebym był taki, jak oni?”. Pojawiło się we mnie pragnienie życia zakonnego, w którym młody człowiek jednoczy się ściślej z Jezusem przez śluby zakonne i życie we wspólnocie. Kiedy poznałem misjonarzy oblatów, zafascynowało mnie ofiarowanie się Maryi Niepokalanej (oblat tzn. ofiarowany), perspektywa misji oraz piękny oblacki krzyż, który nosimy za pasem. Pomyślałem: „Czy może również ja będę nosił taki krzyż” ? Swoim rodzicom, rodzinie, znajomym nie opowiadałem zbytnio o moich planach. Rozeznawałem powołanie na modlitwie. Moja decyzja o wstąpieniu do zakonu była dla niektórych trudnym przeżyciem.

27 maja bieżącego roku otrzymałem w Obrze nad Wartą święcenia kapłańskie z rąk naszego współbrata oblata bpa Jana Kota, biskupa diecezji Ze Doca w Brazylii. Zarówno dla mnie i pozostałych współbraci z mojego roku, najlepszym podsumowaniem lat seminaryjnych i tajemnicy Bożego wybrania jest słowo „wdzięczność”. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się stało, że to my usłyszeliśmy zaproszenie Chrystusa: „Pójdź za Mną”. Po ludzku trudno wytłumaczyć, w jaki sposób każdego dnia Bóg posługuje się nami, gdy sprawowane są sakramenty, kiedy On sam wyjaśnia Pisma, kiedy łamie dla nas Chleb. W tajemniczy sposób przez posługę wyświęconych szafarzy realizuje się miłość i dobroć Boga względem każdego człowieka.

Tajemnica powołania pobudza do wytrwałej modlitwy. Ci, którzy już oddali swoje życie Jezusowi, liczą na wsparcie ludzi. Kapłani, osoby zakonne to zwykli ludzie, którzy sami z siebie nie mogą nic zrobić. Żeby być wiernym i gorliwym w wypełnianiu powołania potrzeba modlitwy, zwłaszcza modlitwy wspólnotowej. Parafianie są duchową siłą każdej parafii. Proszę módlcie się za waszych kapłanów i za mnie. Módlcie się o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.

Ze swojej strony dziękuję za Waszą dotychczasową modlitwę, wszelkie wsparcie i dobre słowo. Wsparcie rodziny, parafii było mi bardzo potrzebne w drodze do kapłaństwa i nadal o nie proszę na dalszej drodze, tam gdzie zostałem posłany. W dniu święceń otrzymałem posłanie wyjazdu na misję do Kanady do posługi wśród polonii w Missisuadze koło Toronto.

Zakończę moją refleksję oblackim pozdrowieniem: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!

 

Wasz parafianin

ojciec Paweł Pilarczyk OMI

ADRES

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 11
06-200 Maków Mazowiecki

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
126007

TELEFON i E-MAIL

Tel.: 29 7170093
E-mail: parafia@swalbert-makow.home.pl

Nr konta parafialnego:

37 8232 0005 0012 5107 2000 0010

GODZINY PRACY KANCELARII

Kancelaria czynna Pn-Sob. od godz. 17.00
Porządek Nabożeństw: Pn.- Sob.: 7.00 i 18.00 Niedziela: 7.30; 9.30; 11.00; 12.30 i 17.00
Copyright © 2013. swalbert-makow.pl  Rights Reserved.