^Wróć do góry

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim

 • § 2

  Organizator i współorganizatorzy

  Organizatorem Konkursu jest Parafia pw. św. Brata Alberta oraz Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim.

  § 3

  Uczestnicy Konkursu

   

  • W Konkursie mogą brać udział wszystkie chętne rodziny z terenu Makowa Mazowieckiego.
  • Dzieci wykonują szopki w domu, przy pomocy rodziców, rodzeństwa, dziadków.

   

  § 4

  Zadanie konkursowe

   

  • Zadaniem konkursowym jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej promującej wartości i tradycje chrześcijańskie.
  • Szopka może być wykonana w dowolnym stylu, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina (propozycja użycia naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.) .
  • Postacie do szopki powinny być wykonane własnoręcznie.
  • Podstawa szopki nie powinna przekraczać 50 cm.

   

        § 5

  Organizacja Konkursu

   

  • Szopki powinny być przynoszone do Kościoła św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 11, od 27 do 31 grudnia 2016 r. w godzinach od 16:00 do 18:00.
  • Każda szopka musi mieć wypełniony formularz załączony do regulaminu.
  • W Konkursie wezmą udział jedynie prace nienagrodzone w innych konkursach.
  • Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną szopkę.
  • Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora oraz zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie.
   • Regulamin konkursu i karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej Parafii i Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
   • Wystawa szopek będzie trwała od 31 grudnia 2016 r. do 6 stycznia 2017 r. w Kościele św. Brata Alberta.
   • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 stycznia 2017 r. po Finale I Festiwalu Kolęd i Pastorałek “Makowskie Anioły” w Parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.
   • Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Parafii i Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

   

  § 6

  Kryteria oceny

  Przy ocenie prac konkursowych komisja weźmie pod uwagę:

  • Zgodność z tematyką i celami Konkursu.
  • Ogólne wrażenie artystyczne, estetykę oraz zgodność z chrześcijańskim przesłaniem wizerunku szopki.
  • Wartość merytoryczną i walory edukacyjne szopki.

   

  § 7

  Nagrody

   

  • Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi 6 stycznia 2017 r. po Finale I Festiwalu Kolęd i Pastorałek “Makowskie Anioły” w Parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.
  • Fundatorem nagród jest Parafia św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.

   

  § 8

  Postanowienia końcowe

   

  • Prace konkursowe, które nie zostaną odebrane do 8 stycznia 2017 r. przechodzą na własność Organizatora, tym samym prawa autorskie przechodzą na rzecz Organizatora.
  • Po uzyskaniu praw autorskich Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i prezentowania wybranych prac w przyszłości.
  • Do Konkursu nie będą dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z chrześcijańskim przesłaniem.
  • Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w prasie, Internecie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
  • Osoby niepełnoletnie uzyskują pisemną zgodę Rodziców/ prawnych opiekunów na udział w Konkursie po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.
  • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

   

   

  Szczegółowych informacji udziela:

  ks. Krzysztof Biernat

  Tel. 29 71 70 093

   

   

  ADRES

  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim
  ul. Kolejowa 11
  06-200 Maków Mazowiecki

  Liczba odwiedzin

  Odsłon artykułów:
  117127

  TELEFON i E-MAIL

  Tel.: 29 7170093
  E-mail: parafia@swalbert-makow.home.pl

  Nr konta parafialnego:

  37 8232 0005 0012 5107 2000 0010

  GODZINY PRACY KANCELARII

  Kancelaria czynna Pn-Sob. od godz. 17.00
  Porządek Nabożeństw: Pn.- Sob.: 7.00 i 18.00 Niedziela: 7.30; 9.30; 11.00; 12.30 i 17.00
  Copyright © 2013. swalbert-makow.pl  Rights Reserved.