^Wróć do góry

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim

 
 
Double-click
 
Select to translate

 
 
Double-click
 
Select to translate

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II. Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

 

Jasna Góra, dnia 14 listopada 2022 r.

Z pasterskim błogosławieństwem,

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 
 
Double-click
 
Select to translate

 
 
Double-click
 
Select to translate

 

 
 
Double-click
 
Select to translate

 

 
 
Double-click
 
Select to translate

 

 
 
 
 

  Opłatek czas roznieść do Rodzin, do Parafian...

oplatekbombki-300x226

W parafii został poświęcony opłatek wigilijny. 

Plan roznoszenia opłatka na najbliższe dni został wydrukowany w biuletynie. Opłatek wzorem lat ubiegłych roznosi p. Piotr Zalewski

Sugerowany plan roznoszenia opłatka 

 

    • Wtorek od g.16:00 - ul. Ciechanowska 3 A,B,C,D,E
    • Środa od g.16:00 - ul. Ciechanowska 3 F,G,H,I, J i ul. Ciechanowska 5
    • Piątek od g. 15:30 - Romanowo i Zakrzewo
  •  
  •  

szymon-stukowski-biskup-pockiLIST PASTERSKI BISKUPA PŁOCKIEGO

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w jednej wierze w Chrystusa!

Ojciec Święty Franciszek ustanowił mnie biskupem diecezjalnym w Płocku, to znaczy, że zlecił mi odpowiedzialność za Wasze zbawienie, zbawienie ludzi żyjących na terenie tej prastarej diecezji. Decyzję Papieża przyjąłem z wiarą i posłuszeństwem, które rozumiem, nie jako pozbawienie mnie własnego zdania, ale jako szczytową formę wolności, w której oddaję własną wolność na służbę budowania Królestwa Bożego.

Jeden z wielkich filozofów mawiał: „To co najważniejsze dokonuje się w spotkaniu”. Pan Bóg otwiera przed nami szansę spotkania, byśmy dzielili się doświadczeniem wiary, które mamy w sobie. Zdaję sobie sprawę, że jako biskup diecezji płockiej mam dzielić się z Wami moim doświadczeniem Boga, z niego mam czerpać inspirację do pracy pośród Was. Chcę będąc z Wami „pachnieć” Chrystusem. Ale równocześnie potrzebuję Waszego doświadczenia Boga. Powiem jasno: jako Wasz biskup chciałbym radować się Waszą wiarą, Waszą religijnością i pobożnością. Jest mi to potrzebne, chcę karmić się Waszym doświadczeniem Boga. Krótko jestem z Wami, ale już teraz dziękuję Panu Bogu za to, co przeżyłem spotykając się w wielu miejscach z różnymi osobami.

Staję przed Wami w pokorze, świadom moich słabości i niedoskonałości. Wiem, że urząd biskupa związany jest z autorytetem w Kościele. Jestem jednak głęboko przekonany, że jeśli nie stanie za urzędem styl mojego życia jako człowieka, katolika, kapłana i biskupa, nie obroni mnie autorytet urzędu. Proszę Was o życzliwe przyjęcie mnie do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, który żyje od prawie 950 lat na tej ziemi. Powiem za świętym Pawłem, którego słowem z Drugiego Listu do Tesaloniczan karmi nas dzisiaj Kościół: „(…) nie chcę jeść za darmo chleba, ale pracować w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z Was nie być ciężarem” (por. 2 Tes 3, 8).

W dniu ogłoszenia mojej nominacji biskupiej, przed trzema i pół rokiem, czytaliśmy Ewangelię według świętego Jana, w której Jezus mówił do swoich uczniów: „nazwałem Was przyjaciółmi” (J 15, 15). Te słowa zabrałem ze sobą na drogę mojej biskupiej służby. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Jezus nazywa Was przyjaciółmi i bardzo pragnie, by wszyscy ochrzczeni odkryli tę prawdę i uwierzyli Jego słowu.

Papież Franciszek wzywa nas, biskupów i kapłanów, byśmy pachnieli owcami, to znaczy byli blisko ludzi, do których posyła nas Bóg, znali ich bóle i strapienia, radości i nadzieje i postępowali razem na drodze zbawienia. Będę robił wszystko, by podjąć to wyzwanie, głęboko wierząc, że owce pachną krzyżmem, czyli świętym olejem, którym zostały namaszczone na chrzcie świętym.

Przed nami nowy rok duszpasterski, który rozpoczynamy Adwentem. Kolejny raz w życiu przeżywać będziemy tajemnice naszego zbawienia. Chcemy w Polsce podjąć refleksję nad Kościołem. Hasłem programu duszpasterskiego na lata 2022/2023 są słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Podejmijmy wspólnie ten temat poznając Kościół, który razem z Chrystusem tworzymy.

W sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu, 26 listopada 2022 roku o godz. 11.00, odbędzie się mój ingres do prastarej katedry w Płocku. Serdecznie zapraszam Was, Siostry i Bracia, na tę uroczystość. Bardzo proszę o modlitwę za mnie, bym umiał zrealizować zadanie, jakie Pan Bóg stawia przede mną. Cieszę się, że na początku nowego roku duszpasterskiego będę mógł otworzyć w Ciechanowie pierwszą na terenie naszej diecezji kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. To inicjatywa oddolna ludzi świeckich, którzy wraz z kapłanami podjęli się przygotowania tego pięknego dzieła. Od dnia 8 grudnia br. w Ciechanowie dzień i noc będzie trwała modlitwa przed Jezusem Eucharystycznym. Proszę, pamiętajcie o mnie modląc się w tym miejscu, ale i wszędzie, gdzie się modlicie, w naszej diecezji i poza nią.

Dzień przed ingresem, 25 listopada br. o godz. 20.00, do bazyliki katedralnej w Płocku, zapraszam na wieczorną modlitwę kapłanów. Bardzo zależy mi na tym, by spotkać się z Wami, Drodzy Bracia, na słuchaniu słowa Bożego i modlitwie. Poprosiłem Arcybiskupa Grzegorza Rysia, by poprowadził nasze spotkanie. Chcę, byśmy razem prosili Ducha Świętego o światło, by wskazał nam jak mamy iść razem drogą wiary. Niech święci i błogosławieni tej ziemi wspierają nas swoim wstawiennictwem.

Święci Stanisławie Kostko, Zygmuncie, siostro Faustyno, błogosławieni biskupi Antoni Julianie i Leonie - módlcie się za nami!

Wypraszam u Boga Jego błogosławieństwo na naszą wspólną drogę!

† Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

Płock, dnia 10 listopada 2022 r.

Zarządzenie z dnia 9 września

Na prośbę ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, popierającego inicjatywę  Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) - Diecezja Płocka włącza się w Dzień Modlitw za Ukrainę, w dniu 14 września 2022 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Pragniemy w ten sposób wesprzeć duchowo walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazać solidarność z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołać o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwić wspólnotę międzynarodową na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie pamiętajmy również o rosyjskich sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie.

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji wiernym w niedzielę 11 września br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych.

Niech wspólna Msza św., adoracja eucharystyczna, modlitwa różańcowa czy inne nabożeństwo w parafii w dniu 14 września, wyjedna dar pokoju dla Ukrainy i będzie wyrazem solidarności Europy z narodem ukraińskim.

Płock, dnia 9 września 2022 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

jg 2022

 

Wiećej informacji:

Piesza Pielgrzymka

ADRES

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 11
06-200 Maków Mazowiecki

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
284411

TELEFON i E-MAIL

Tel.: 29 7170093
E-mail: parafia@swalbert-makow.home.pl

Nr konta parafialnego:

37 8232 0005 0012 5107 2000 0010

GODZINY PRACY KANCELARII

Kancelaria czynna Pn-Sob. od godz. 17.00
Porządek Nabożeństw: Pn.- Sob.: 7.00 i 18.00 Niedziela: 7.30; 9.30; 11.00; 12.30 i 17.00
Copyright © 2013. swalbert-makow.pl  Rights Reserved.